« Fanm » de Joby Bernabé – Hommage créole aux femmes de l’univers

frank_morrison_01Illustration : Frank Morrison

FANM

de Joby BERNABÉ

Fanm flè ka tounen nonm an kolibri
Fanm flèch ka pitjé nonm an mitan tjè
Fanm fil ka voplé nonm an pwel zié-yo
Fanm fièl ka fann fwa nonm èk an kout lang
Fanm fòl ka pann tjè nonm an bout branch-yo
Um !
Fout fanm flè !
Fout fanm flèch !
Fout fanm ni fil !
Fout fanm fièl !
Fout fanm fòl !
Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fòs pou fò, um !
Mé fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fòs pou fò !
(Kè)
Fanm
Fanm
Fanm
Fanm
Fanm kann ka dousi nonm èk zié dou yo
Fanm ganm ka vèglé nonm èk lo fa-yo
Fanm ranm ka ranmé nonm an tout dlo-yo
Fanm lanm ka néyé nonm an dlo zié yo
Fanm flanm ka brilé nonm an dé bra-yo
Fout fanm kann !
Fout fanm ni ganm !
Fout fanm ranm !
Fout fanm lanm !
Fout fanm flanm !
Mé fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò, um !
Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fòs pou fò !
Fanm flo ka tounen fòl pou an babiòl
Fanm trèf ka pèd lakat pou an wa tjè
Fanm fès, voplé pézé, mi lanmoné’w manmzel !
Fanm bèf ka trimen vèt anba jouk nonm
Fanm fèb ka chignen chenn an tout chimen, um !
Fout fanm flo !
Fout fanm trèf !
Fout fanm fès !
Fout fanm bèf !
Fout fanm fèb !
Mé fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fòs pou fò !
Ay, an vérité
Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fòs pou fò !
Dépi avan nanni-nannan
Avan prèmié jénérasion ki pran soufrans
Ek délivrans
Non’w té ja ka kouri nan van
Ek bètafé léternité.
Soley batzié anba an kout zié’w
Ou flanbwayé zantray lannuit
Sèpan lavi rantré nan kò’w
Simen vènen lakonésans
Ek i tété’w pa andidan’w
Nèf lalin plenn anlè bouden’w
Ou pòté chay avan chay fèt
Gran jou kléré dé bol jounou’w
Ou mété nonm asou latè
Ou swen an péyi
Épi chalè’w
Épi lachè’w
Épi laswè’w
Ay fanm !
Ki moun ki nòz malpalé fanm
Jòdi ta'a anlè tè-ya ?
Ki nonm ki sé palé di fanm
San i pran tan pézé kracha’y
Sètsansièk fwa an fon gòj-li ? 
Ki fanm ki pa sé sav i fanm 
Avan milan 
Avan kankan 
Avan pawòl masibòl fòl 
Ka simen fièl èk malkadi 
Anba fétay lanmézon nou an ?
Um ! Fanm !
Si’w wè man sé nonmen non’w
Pawòl-mwen sé an ti lafimen
Ka filtré anba kannari’w
Lafimen-yan kay fè chimen’y
Kannari-ya li menm sé félé
Twa wòch ou a andwa toujou la
Ou sé rèldo kannòt lavi
Ou sé manmèl divini nonm
Pas an vérité
Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò, um !
Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fòs pou ou fò !

Joby Bernabé