Mondes créoles : « Transpò ankomen », poème de Gény Cointre

car_guadeloupePhoto DR
Transpò ankomen

Par Gény COINTRE

Ou lévé gran bonnè
 Pas yo ka atann vou
 Yo konnèt a ki lè
 Pou ou pasé tou lé jou.
Menmsi kò la krazé
 Lè ou kay dòmi lè swa,
 Évè ti bwen kafé
 Ou ka lévé chak fwa.
Lè i katrèd maten
 Ou doubout, ou paré.
 Yo ja fè menm biten
 Pannan ou ka dégaré.
An prèmyé katchimen
 Ou pran Jo é Kanmi ;
 Pon yonn pa’a di ayen,
 Yo pòkò fin dòmi.
Pli lwen ou ranmasé
 Man Pòl é dé ti fi ;
 Pon moun-la pa présé,
 Yo sav ou ké kondui.
Tou lé senk ou si mèt,
 Sé konsa ou ka arété ;
 Ou pa bizwen konnèt
 Pouki yo anbaké.
Avan ou rivé o Bou
 Moun ka tann vou kòwné ;
 É kòm sé douvan jou,
 Bwi -la ka rézonné
Sa ka fè déotwa di :
 Mi Jobi ka pasé !
 Pasajé angoudi
 Pòkò lè pou fè jé !
Lè yo ké dégoudi,
 Yonn ké di kèk madanm:
 Wouvè janm pou ou kouri,
 Asé fè nou atann !
Ou pa’a menm okipé
 Kouyonnad yo ka di;
 Ou ka woumèt monné
 Pannan yo, yo ka ri.
Jouskatan ou rivé
 Sé monté ou désann ;
 É ou la ka menné,
 Véyé pou ou pa pwan pann.
Yo pa savé si ou pé,
 Si ou ka fè réviziyon ;
 Yo savé fò ou rivé
 É la yo ni rézon!
Déotwa kay o travay
 Dòt sé pou kek dosyé
 Ou kek lajan pou bay,
 Menm ni kay vwè sosyé !
Konsa tou longalé
 Ou ka vwè pasajé ;
 Onlo pa-a gè alé
 Lwen pou yo vwayajé.
Mé sé lè ou rivé,
 Ki ou ka woumawké
 Séla ki té monté
 Dépi lè ou démaré
Pito pa labitid
 Ou gadé yo pati,
 Mé kè a-w té près vid
 Pas ou wouvwè-w piti !
La vi sé on vwayaj
 É nou ka débaké
 Moun ki tout kalté laj
 Mé…. déotwa ka rété!

Gény Cointre (juil 2012)

%d blogueurs aiment cette page :