Haïti : Hommage Kréyol à Mimi Barthélémy

MIMI PATI NAN PEYI SAN CHAPO…

Par Raphael Confiant

La Grande conteuse Haïtienne nous a quittés.
Lè ou t-ap palé ak Mimi Barthélémy, prèmié bagay ki frapé’w,sé jan li t-ap ri. Sé té gnon moun ki té gen gnon gran lanmou pou lavi ak pou moun tou. Jan li t-ap ri, jan li t-ap séré’w nan bra-l, jan li t-ap diskité avè’w, t-ap pèmet ou rèpwan konfians nan lekzistans. Chimen-nou pa kwazé souvan, men chak fwa sa fet, figi Mimi, bel figi Mimi, t-ap pousuiv mwen pandan jou ak jou.

 Mimi, sé timoun a péyi d’Ayiti. Magré i pati viv nan péyi-andéwò, magré i enstalé nan péyi la Fwans pannan preskè 50 lanné, li t-ap kontinié palé kréyol ak défann kilti pa-l. Mimi té gnon kontez estwòdinè ki t-ap réisi liannen tradision kont ayisien ak dot tradision atravè lèmonn. Li té konn kaptivé ki timoun ki granmoun, ki Antiyé ki Fwansé, Mériken, Sid-Mériken é Afriken. Toupatou, li té pasé, nan tout péyi asou latè, moun t-ap aplodi talan-l.

 Jòdi-a, Mimi pati nan péyi san chapo, mé i obliyé avèti nou. Li pati asou pwen pié-l, Li janbé dlo ak pétet nanm-li ja tounen nan Ginen. Pétet nanm-li viré nan Ayiti-Toma koté kod-lonbrik li téré. Pétet nanm-li rété an Fwans. Nou pa konnen. Sa nou sèten sé ki Mimi té renmen tout pep, tout lang, tout kilti. Linivè té kay-li.

 Mimi O, n-ap sonjé’w, wi

 Source : montraykreyol.org

%d blogueurs aiment cette page :